Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som nå testes ut i Kongsberg og Oslo. Det er uklart hvorfor de skal følge nøye med, for med den kunnskapen de har i dag er det ingen grunn til å bekymre seg for at innføringen av 5G-teknologi vil utgjøre en helserisiko.