Mer enn halvparten av over 8 000 svarte «ja» på spørsmålet: Er du redd for mobilstråling?