Arbeidsdomstolen i Madrid har tilkjent en universitetsprofessor som led av kronisk trøtthet og el-overfølsomhet erstatning for nedsatt arbeidsevne.

Avgjørelsen er unik i dette henseende, og kommer til å utgjøre et prejudikat for fremtidige spørsmål relatert til overfølsomhet mot disse radiobølgene. Dommen ble avsatt 23. mai, og ga universitetsprofessoren 100 % av fastlønn som ble oppgitt til å være 1640,80 €/mnd.