Den spanske Ericsson-ingeniøren Ricardo de Francisco utviklet etter hvert velkjente symptomer når han ble eksponert for stråling fra trådløs teknologi: søvnløshet, aggressivitet, hukommelsesproblemer og problemer med å tenke klart. Over tid forverret symptomene seg til alvorlig depresjon og angst.