Amerikanske myndigheter har gitt SpaceX tillatelse til å sette opp inntil 1 million bakkeantenner som en del av deres Starlink-prosjekt. Hvis alt går som planlagt vil Starlink-prosjektet sørge for at alle kan få tilgang til høyhastighetsinternett.