Forskerne Sumudu Mallawaarachchi og Sharon Horwood fant at jo mer tid småbarn og førskolebarn bruker på smarttelefoner og iPads, jo større risiko var det for negativ innvirkning på deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling og søvnkvalitet og -kvantitet.