Det har ingen hensikt å diskutere saken med kraftselskapet før du søker. Kraftselskapet vil gjerne fortelle deg at «målerne er helt ufarlige, ettersom strålingen er langt svakere enn grenseverdiene». Men kraftselskapene kan ingenting om dette. Kraftselskapene vet normalt ikke en gang at grenseverdiene måler faren for akutt oppvarming, ikke faren for skadelige langtidvirkninger og at grenseverdiene derfor ikke er relevant målestokk for biologiske virkninger blant forbrukere. Les mer hos Einar Flydal.