Det følgende er skrevet av måletekniker og EMF-konsulent Jostein Ravndal. Takk for tipset!

De nye dekoderne til Altibox har innbygd Bluetooth for kommunikasjon mellom fjernkontroll og dekoder. De har også innebygd tradisjonell (strålingsfri) IR kommunikasjon.

Jeg har nettopp fått melding fra Altibox om at de har gjort det mulig å slå av Bluetooth både i dekoderen og fjernkontrollen:

  1. Slå av Bluetooth i dekoderen: Åpne Innstillingsmenyen (trykk Altibox knappen), velg Fjernkontroll og deretter Bluetooth. Trykk OK for å slå Bluetooth AV/PÅ.
  2. Slå av Bluetooth i fjernkontrollen: Trykk og hold inne tastene 2 og OK samtidig helt til en liten lampe øverst på fjernkontrollen blinker to ganger. For å aktivere Bluetooth igjen, så holdes tastene 1 og OK inn på samme måte som ovenfor.

Etter at Bluetooth er slått av er det ingen stråling, hverken fra fjernkontrollen eller dekoderen.

Kanskje nyttig informasjon om til medlemmene i FELO og Folkets Strålevern?

Jeg synes det er flott at Lyse/Altibox har tatt problemet med stråling på alvor og gjort noe med det – et eksempel til etterfølgelse av andre i bransjen.