Når folk fra IKT-bransjen, fra Statens strålevern, NKOM eller andre autoriteter hevder overfor lærere, FAU-representanter, skoleleger og helsesøstre, foreldre, driftsstyrer, verneombud og politikere at alt er i orden fordi Wi-Fi-strålingen jo er så svak, støtter de seg til studier som ikke er verd mer enn papiret de er skrevet på. Einar Flydal forklarer hvorfor.