Informasjonen står vanligvis med «liten skrift», godt gjemt i enhetens meny. Formålet er å beskytte mot termiske helseeffekter, men et overveldende flertall av brukere overskrider grenseverdiene ved normalt bruk.