Du kan gjøre det meste av AMS-målerens fritaksgebyr uberettiget ved å erklære at du leser av og rapporterer inn målerstanden selv. Hent gjerne inspirasjon fra brevet til Einar Flydal.