Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har utløst et skred av folkeopplysning, bevisstgjøring, klagesaker i forvaltningen og rettsprosesser som setter fokus på skadeligheten ved AMS-målerne. 19.–21. mai skal saken behandles av Halden tingrett, og du har muligheten til å gi din støtte.