Har du helseplager fra EMF og vil unngå ny AMS-måler med sender? Her får du en effektiv oppskrift – selv om du ikke har fått legeattest. Du kan også følge oppskriften – med litt dårligere odds – selv om du ikke har akutte helseplager fra EMF, men kun ønsker å beskytte husstanden mot økt helserisiko fra mikrobølget stråling.