Denne dokumentaren ble sendt på canadisk TV (Global TV 16 by 9, The bigger picture) søndag 17. oktober 2010. Varighet 15 minutter, den er vel verdt å se! Foreldre og lærere er nødt til å gjøre noe, siden barna blir utsatt for mikrobølgebestråling uten at myndighetene gjør noe for å beskytte dem. Det finnes et alternativ som ikke skader barna, og det er kabler til internett i stedet for trådløs overføring.

Helsemyndighetene i Canada sier i TV-innslaget at de bygger sine utsagn om at det er trygt med WiFi i skolen, på tusenvis av fagfellevurderte vitenskapelige studier. Når journalisten spør om disse referansene, får hun en liste med 16. Hun har så gått gjennom listen, og INGEN AV DEM er om WiFi i skoler. Legg merke til hva dr. David Carpenter sier: Det ikke er sant, det myndighetene i Canada påstår. Det han egentlig sier, er at de ikke har peiling.

Denne dokumentaren ble sendt på canadisk TV

Her er også en 7 min god oppsummering fra Olle Johansson, Karolinska Institutet.

Foreldre og besteforeldre – engasjer dere – meld dere inn i Folkets Strålevern!