Tre tingrettsdommer «slår fast» at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere. Derfor er det viktig at Halden-dommen blir anket. Advokatene har startet på arbeidet, men det mangler 27 174 kr og garantier for 48 300 kr. Gled ditt fremtidige selv ved å gi et bidrag til denne historiske rettssaken.