Barna trenger å lære å resonnere, å forstå formler, å kontrollere kroppen, å få en god koordinering av høyre og venstre hjernehalvdel, osv. Det er på høy tid å ta denne debatten. Er det viktig for barn å «knotte» på en PC i ung alder? Flere Steinerskoler i Norge har tilsvarende resonnementer. Steinerskolen i Bærum har valgt å si NEI til trådløst internett. Det har resultert i noen nye elever. Noen foreldre mener at det aller viktigste er at barna ikke blir utsatt for helseskadelig stråling i skoletiden.