Hva gjør den elektromagnetiske strålingen fra vindturbiner, høyspentlinjer og mobilmaster med natur, liv og helse? Dette er ett av temaene du vil få lære mer om på Sevle-seminaret 2019.