Som en del av 5G-utbyggingen vil NKOM tillate fri bruk av sterkere offentlig Wi-Fi i 6 GHz- og 60 GHz-området. Dette skjer uten at det gjøres miljøutredninger, og til tross for at de fagmiljøene som forsker på slikt, forventer betydelige skader på helse og miljø. Einar Flydal har laget et forslag til en kort høringsuttalelse. Ta ansvar og send din høringsuttalelse til NKOM i dag!