Brikkene som er på plass i AMS-puslespillet danner et tydelig bilde av at eksponering for stråling fra trådløs teknologi utgjør en alvorlig helserisiko. Forhåpentligvis vil dommen i tingretten føre til at flere brikker legges på plass, slik at sannheten blir åpenbar for enda flere mennesker. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! streamer AMS-målerrettssaken på YouTube.