I denne dokumentaren tar filmskaperen Sabine El Gemayel for seg helserisikoen trådløs teknologi utgjør, og foreslår måter å redusere strålingen vi utsettes for.