Med 120 års forskning på ikke-termisk, mikrobølget stråling går Russland inn med et kraftig føre-var-grep i sine grunnskoler og barnehager. De setter krav til eksponering av barn og forbyr mobilmaster ved grunnskoler.