Fersk russisk forskningsrapport viser klar sammenheng mellom eksponering for trådløst kommunikasjonsutstyr (mobiltelefon, Wi-Fi, osv.) og negativ effekt på læring og atferd hos barn. Vesentlig i denne rapporten er å vise at barn er mer sensitive enn voksne, og at det derfor er enda mer skadelig for barn å bli eksponert for denne type stråling. Rapporten inneholder en meget sterk og klar oppfordring til det internasjonale samfunn om å ta problemstillingen alvorlig – snarest!