I avgjørelsen fremkommer det blant annet at FCC i løpet av saken ikke var i stand til å bringe på bordet vurderinger av virkningene av radiofrekvent stråling på miljøet.