I Berkeley i California informerer utsalgssteder om at grenseverdiene kan bli overskridet ved normal bruk av mobiltelefon. CTIA, som representerer mobilindustrien, har kjempet for å få fjernet kravet. Nå har retten tatt en endelig avgjørelse.