Etter å ha blitt gitt muligheten av misinformerte voksne, stemte et uvitende flertall av elevene ned forslaget om mobilfri skole. Konsekvensen av det er at alle på skolen blir eksponert for en alvorlig miljøgift.

Mobilfri skole er ikke aktuelt, men ordningen med å legge vekk mobilen i klasserommet er kommet for å bli. Det fastslår rektor på Løten ungdomsskole.