Les Rådmannens saksfremlegg datert 21.02.2014 vedrørende Innbyggerinitiativet om helseskadelig stråling fra trådløs teknologi. Til behandling i Kommunalstyret for levekår 18.03.2014 og Stavanger bystyre 31.03.2014. I dette dokumentet er Rådmannens innstilling gjengitt avsnitt for avsnitt, og kommentarene fra Folkets Strålevern er skrevet inn direkte i teksten.