Urolig hjerterytme er et av de klassiske symptomene ved mikrobølgesyke, en diagnose som er i bruk i store deler av verden og har vært det siden 2. verdenskrig. Se video av hvordan en Fitbit Charge 2 eksponerer deg for mikrobølgestråling opptil 240 000 µW/m2.