I denne studien har forskere i Australia sett på muligheten for å påvirke proteinaktivitet med å utsette enzymet LHD (L: -Lactate Dehydrogenase enzyme) for mikrobølger av samme type som sendes fra mobiltelefoner og mobile basestasjoner.

Makseffekten brukt i undersøkelsen er en tusendel av Norges grenseverdi.
Effekt brukt i undersøkelse: 12 000 mikrowatt.
Norges grenseverdi for langtidseksponering: 10 000 000 mikrowatt.