Fragopoulou og medarbeidere (2012) utsatte en gruppe mus for mobilstråling tre timer per dag i åtte måneder, og en annen gruppe mus for stråling fra trådløs telefon (av DECT-typen) åtte timer per dag i åtte måneder. En tredje gruppe mus ble ikke bestrålt. Etter avliving studerte de forekomstene av proteiner i hjernen, og det viste seg at de to eksponerte gruppene hadde fått en signifikant endring i proteinuttrykket.

Til sammen 143 proteiner ble uttrykt, deriblant varmesjokkproteiner og proteiner som har sammenheng med stoffskiftet i hjernen. Disse endringene kan relateres til bl.a. oksidativt stress i nervesystemet. Forfatterne mener at endringene kan forklare menneskelig helseskade som er rapportert tidligere, slik som hodepine, søvnforstyrrelse, kronisk trøtthet, hukommelsessvikt og – over lang tid – utvikling av hjernesvulst under lignende eksponeringsforhold.

Fragopoulou AF et al. (2012) Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation, Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1–25, 2012