I pressemeldingen skriver National Toxicology Program (NTP) at eksterne eksperter skal gjennomgå funnene fra mus– og rottestudiene. Blant funnene er koblingen mellom mobilstråling og hjerte- og hjernesvulst.

Det er sterke økonomiske og politiske krefter i sving for å kontrollere hvordan vi skal oppfatte resultatet av studiene. Når det kommer til forskningseffekter, plasseres studier i tre kategorier: de som viser effekt; de som ikke viser effekt; de som replikerer studier som viste effekt. Problemer oppstår når studier som ikke viser effekt blir brukt som en motvekt til de som viser effekt. Med en slik flertallet-vinner-tankegang er det enkelt å produsere studie etter studie som ikke viser noe – og det er nettopp det som blir gjort.

I påvente av ekspertgjennomgangen kan du lese disse kommentarene:
Anthony B. Miller
Devra Davis
Louis Slesin
Mona Nilsson
Joseph Mercola