Espen Thunestvedt har jobbet tre år på forebyggende avdeling ved politiet i Follo. Han mener økt mobilbruk skaper stressede ungdommer, som derfor har lettere for å ty til rusmidler for å kunne koble av. Han oppfordrer foreldre til å gå foran som gode rollemodeller.