Over 2 millioner lydopptak av barn og foreldre fra kosedyrene laget av CloudPets ble gjort tilgjengelige på internett.