Direktoratet for nødnett får tillatelse til å ekspropriere tak.
Se artikkel fra Dagens Næringsliv

Dn.no: Post- og teletilsynet eksproprierte hustak i Oslo

NRK Østlandssendingen: Post- og teletilsynet svarte med å ekspropriere hustaket på et borettslag i Oslo da beboerne ville fjerne nødnettantenner fra taket.