Rottene ble bestrålt med SAR 0,4 1 time per dag i 3 uker. Det ble målt økning i AOPP (Advanced oxidation protein product) og NO (serum nitric oxide). I gruppen som fikk 500 mg/kg hvitløksekstrakt, ble AOPP signifikant redusert sammenlignet med gruppen som ikke fikk hvitløksekstrakt.

Les sammendraget fra PubMed