Overvåkning er en viktig diskusjon med de automatiske strømmålerne. En annen viktig diskusjon er hvilken teknologi som blir valgt. Med trådløse systemer, blir vi påtvunget enda mer stråling i hjemmene, på skoler, i barnehager og på arbeidsplasser. Blir vi tvunget til å installere mer «strålende» utstyr?

Se artikkel i Aftenposten 13.06.2012: Snart blir du «overvåket» av vaskemaskinen.