De ønsker en utsettelse minst til sommeren 2021, og ber om en desentralisert demokratisk debatt om 5G og digitale bruksområder. De trekker også frem viktigheten av å følge føre-var-prinsippet.