Over 100 000 «smarte» strømmålere blir fjernet i Canada etter en storm av klager om feilfakturering og tekniske problemer. Flere har begynt å brenne, og innsamling og salg av detaljert personlig informasjon er noe de fleste av oss ikke godtar … hvis vi tenker oss om.