Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune valgte å svare innbyggere i en AMS-målersak med den villedende informasjonen hun fikk fra Eidsiva Nett. Det fremkommer derfor ikke om ordføreren har kunnskap om at strålingen fra AMS-målere er helseskadelig for mennesker, dyr og miljøet. Slik kan du påvirke.