Hvis alt går etter planen i Sverige kan du etter hvert betale for kollektivtransport med RF-chip under huden.