Antall mennesker som får den aggressive og ondartede hjernesvulsten glioblastom har økt i England de siste 21 årene. Utbredte miljø- eller livsstilsfaktorer utpekes som mulige årsaker til økningen.