En ny studie viser at strålingen fra 3G (mobiltelefoner og basestasjoner) endrer struktur og funksjon i hjernen, inkludert hjernebølger som er tett knyttet til kognisjon (oppfatning, tenkning, oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse, problemløsning, resonnering, språk og kommunikasjon), humør og oppførsel, dette vist i EEG-målinger.