En systematisk gjennomgang og metaanalyse støttet av Taiwans vitenskaps- og teknologidepartement undersøkte sammenhengen mellom eksponering for radiofrekvent stråling og risikoen for brystkreft. Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom eksponering for stråling og brystkreftrisiko.