Denne boka er det nærmeste vi i dag kan komme en kvalitetsrevisjon av strålevernet: Her plukkes både trådløsbransjen, WHOs, EUs, norske og nordiske myndigheters «strålevern» fra hverandre. Vi ser i detaljer hvordan trådløsbransjen og et foreldet fagmiljø driver et internasjonalt forsvar av sine interesser med skader på helse og miljø som resultat.