Hvem har bestemt at mobilstråling ikke er farlig? Mange mener de får helseplager av hverdagsstrålingen, selv om den er innenfor norske myndigheters grense. Brennpunkt dro i 2008 ut i verden for å finne ut hvor trygge vi kan være på strålegrensene.