Se reportasje fra NRK Rogaland

Folkets Strålevern, avdeling Stavanger, lanserer innbyggerinitiativ i Stavanger kommune for å hjelpe kommunen til å fatte fornuftige vedtak som skal beskytte innbyggernes helse mot dokumenterte skadelige helseeffekter fra trådløs teknologi.

Innbyggerinitiativ 2013
Pressemelding
Underskriftsskjema

Vi er avhengige av underskrifter fra Stavangers innbyggere for å få kommunen til å behandle våre forslag. Folk oppfordres til å skrive under på våre underskriftslister, som er å finne hos:

– Food Story, cafe i Stavanger sentrum
– Body Shop i Stavanger sentrum, Østervåg
– Birger Vormestrand, Malerbutikk, Stavanger sentrum, Østervåg
– Ullandhaug økologiske gård, butikk på Ullandhaug
– Ullandhaug økologiske gård, butikk i Verksgata, Stavanger sentrum

Vi oppfordrer samtidig til at det iverksettes lignende innbyggerinitiativ i andre kommuner.