Luftforsvaret er et prosjekt for elever på 5.-7. trinn og har som målsetning å øke kunnskap om konsekvenser og tiltak for et godt inneklima i norske læringsinstitusjoner. Kontakt NAAF hvis du ønsker at de skal anerkjenne elektrotåke som en «fiende» mot Luftforsvaret.