Martha herbert, en lege fra Harvard, advarer mot Wi-Fi i skolen.