Nissan LEAF-kunden påstår at bilen ga ham alvorlige helseproblemer ved langvarig kjøring fordi batteriet avga for høye nivåer av lavfrekvent elektromagnetisk stråling.