Den nederlandske stiftelsen Stop5GNL mener myndighetene sprer uriktig og villedende informasjon om helserisikoen ved å bli eksponert for stråling fra trådløs teknologi. Til nå har de samlet inn 42 000 Euro i kampen for et 5G-fritt Nederland.