Tønsberg Blad 16.10 2012 Nye protester mot mobilmaster.

Beboere i Bekkeveien og Glanutveien aksepterer ikke at kommunen har gitt Technogarden tillatelse til å sette opp en 24 meter høy mast på Vear.